Beëindiging boeking
1.1 Café de fiets heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een termijn van 2 weken, gedurende welke termijn Opdrachtgever in de gelegenheid is een ander te vinden die de opdracht/dienst/activiteit zal uitvoeren.
1.2 Café de fiets heeft voorts het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst op te zeggen indien: na sluiting van de Overeenkomst aan cafe de fiets ter kennis gekomen omstandigheden cafe de fiets goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen; voortzetting van de Overeenkomst op grond van gewichtige redenen, zoals (een) onredelijke aanwijzing(en) of wensen van Opdrachtgever, niet langer van café de fiets gevergd kan worden.
1.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 1.1 of 1.2 is Opdrachtgever aan café de fiets de kosten verschuldigd voor de werkzaamheden die zijn verricht tot het moment van beëindiging.
1.4 Opdrachtgever kan te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken. Een Opdrachtgever die de Opdracht opzegt dient, naast een schadevergoeding, de onkosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Artikel 2 Annuleringsvoorwaarden
Gratis zalen, met een minimum drankafname doordeweeks (zo t/m do) € 195,00 euro en in het weekend (vr en za) € 250,00.
Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang 10% van de prijs met een minimum van € 75,00. Bij annulering 2 maanden tot 1 maand voor aanvang 25%, Bij annulering 1 maand tot 1 week voor aanvang 50%, bij annulering 1 week tot 3 dagen voor aanvang 75%, bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang is de gehele reserveringswaarde (minimale omzet geldende bij desbetreffende dag) verschuldigd.
Van deze voorwaarden kan worden afgeweken; dit bespreekt u vooraf met ons, en wordt u per e-mail bevestigd. Nieuwe afspraken worden dan op papier gezet.

Regels Gratis zaalhuur.

 • € 25,00 op-en-afbouw kosten (deze worden altijd berekend ook bij vergaderingen)
 • Minimale omzet: feesten zondag t/m donderdag € 195,00
 • Minimale omzet: feesten vrijdag en zaterdag € 250,00
 • Bij vergaderingen dient er drank uit het café te worden afgenomen. Er is dan geen eigen bar.
 • Basis drank assortiment: bier, wijn, fris
 • Aangebroken flessen worden volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook voor boekingen met personeel.
 • Andere dranken in overleg
 • Er mag zelf geen drank worden meegenomen!
 • Warme en luxe hapjes in overleg, overige knabbels mogen zelf worden meegenomen
 • Drugs niet toegestaan!
 • Hardcore-feesten niet toegestaan!
 • Opzettelijke of buitensporige schade wordt in rekening gebracht.

Afrekenen: Na afloop van het feest wordt voor u de rekening op gemaakt. Deze rekening ligt voor u klaar op maandag, dinsdag en woensdag tussen 16:00 uur en 20:00 uur in het café. U dient deze rekening in de week na uw feest per pin of contant te komen voldoen. U ontvangt na voldoen van de rekening een bewijs van betaling. Na een week zijn wij genoodzaakt om € 50,00 administratie kosten in rekening te brengen.